T o i m i s t o
P r o j e k t i t
Y h t e y d e t
A r k k i t e h t u u r i t o i m i s t o   A r k   L a b   O y     I     M e c h e l i n i n k a t u   2 5 ,   0 0 1 0 0   H e l s i n k i      I    + 3 5 8   ( 0 ) 4 4   5 5 4   8 8 1 6
     
Visualisointityöt                                
Toimistomme tekee alihankintana visualisointeja. Yllä oleva kuva tehty ArkOpen Oy:lle Matinkylään suunniteltua palvelukotia esittelemään.
X
>>>