T o i m i s t o
P r o j e k t i t
Y h t e y d e t
A r k k i t e h t u u r i t o i m i s t o   A r k   L a b   O y     I     T ö ö l ö n k a t u  6 ,   0 0 1 0 0   H e l s i n k i      I    + 3 5 8   ( 0 ) 4 4   5 5 4   8 8 1 6
    
Tommi Petri Tuokkola
arkkitehti, SAFA
        
09.07.1971

reservin vänrikki

TTKK,  arkkitehtuurin osasto
(valmistunut oivallisesti, diplomityö 10.10.2001)

kauppat. yo, Helsingin KauppakorkeakouluAtelier PAK, Praha, Tsekin  tasavalta
Arkkitehtitoimisto Arkkitrans Oy, Espoo
Architekten Scremmer & Jell, Linz, Itävalta
Ark Oy Kahri & Co., Helsinki
Arkkitehtitoimisto SARC Oy
Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy
ArkOpen Oy
Avanto Arkkitehdit OyOpiskelijakilpailun voitto: puurakenteisen toripaviljongin
suunnittelu Uudenkaupungin torille, 2000


Kunniamaininta ACSA:n (Association of Collegiate                                                                                                 
Schools of Architecture) Wood Council kilpailussa 2001.
Tehtävänä suunnitella puurakenteinen tutkimuskeskus
                                                                
Palkintoluokassa Keravan vesitornikilpailussa, 2003

Palkinto Espoon asuntomessujen pientalotonttien
luovutuskilpailussa, 2004

Lunastus Turun kaupunkiseudun yleisessä
asemakaavallisessa aatekilpailussa, 2004
(yhdessä Valtteri Heinosen ja Mikko Näverin kanssa)

Kunniamaininta Kankaan Piippurannan yleisessä arkkitehtuurikilpailussa, 2014
(yhdessä Valtteri Heinosen ja Jouni Heinäsen kanssa)

Build a Free Website
Make a Free Web Page